Basisschool

Het team van Kindcentrum BergOp, basisschool en kinderopvang in één staat klaar om je te ondersteunen bij jouw route naar jouw top. Op je eigen tempo, met de juiste stimulans! We zijn er voor je als het even wat minder gaat of als je juist ...

Lees verder

Missie en Visie

Onze Missie: Klimmen doe je in je eigen tempo en de route is voor iedereen anders. De school begeleidt je in jouw weg Bergop. Samen zorgen wij voor de optimale ondersteuning op weg naar jouw top. We zijn er voor je als het even wat minder gaat en ook als...

Lees verder

Schoolgids

Schoolgids

Klik hier om naar de schoolgids 2022-2023 van Kindcentrum BergOp te gaan.De nieuwe schoolgids voor 2023-2024 wordt in de maand oktober nog op de website geplaatst. Op dit moment wordt deze voorgelegd aan de MR ter goedkeuring, waarna deze o...

Lees verder

Schooltijden

Schooltijden

Op Kindcentrum BergOp wordt gewerkt volgens een continurooster, de kinderen blijven tussen de middag allemaal kosteloos over. Onze schooltijden zijn: Vanaf 8.20 uur gaat de deur open. Uiterlijk om 8.30 uur moeten de kinderen in het leslokaal zijn.&...

Lees verder

Vakanties en studiedagen

De vakanties 2023/2024 en overige vrije dagen zijn met instemming van achtereenvolgens het schoolteam en de medezeggenschapsraad tot stand gekomen. VAKANTIES Herfstvakantie: 16 oktober t/m 20 oktober 2023 Kerstvakantie: 25 december t/m 5 januari 2023 ...

Lees verder

Link naar onze app

Link naar onze app

  De Schoolpraat App is sinds dit schooljaar (2023/2024) vervangen door Parro als communicatiemiddel naar en voor ouders. Vanaf het nieuwe kalenderjaar 2024 zal ons Kindcentrum een geheel herziene en nieuwe website krijgen. De meest -up to date...

Lees verder

Ons Kleuteronderwijs

Zo werken wij in groep 1-2 van Kindcentrum BergOpWij zijn trots op ons kleuteronderwijs!Het onderwijs aan jonge kinderen ziet er anders uit dan aan oudere kinderen. In de kleutergroep staat spelend leren centraal. Jonge kinderen willen graag direct handel...

Lees verder

Thematisch werken

Thematisch werken

Werken met thema’s Ons onderwijs koppelen we op de donderdagmiddag en de gehele vrijdag aan thema’s, dit wordt ook wel thematisch werken genoemd. Het thematisch werken  koppelen wij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen of wel Werelddoelen...

Lees verder

MR

Op kindcentrum BergOp is een medezeggenschapsraad actief. Deze raad praat en beslist mee (advies en/of instemmingsrecht) over voorzieningen in en rond het gebouw. Zij adviseert over personeels- en bestuurlijke zaken. Jaarverslag MR In de MR hebben zowe...

Lees verder

OR

Wie zitten er in de OR? Karin van Meel  Linda Hartmans (Penningmeester) Siente de Wit (lid) Nathalie Brouwers (lid) Sandra Godschalk (lid) Susana Gamarra Urquidi (lid) Namens het schoolteam neemt Karen van Nassu deel aan de vergaderingen ...

Lees verder

OBO West Brabant

OBO West Brabant

Kindcentrum BergOp is onderdeel van stichting OBO West-Brabant OBO West-Brabant kent een bestuur en een algemene directie. Nadere informatie vindt u op de website: www.obo-wbr.nl  ...

Lees verder

Schoolkalender

Klik op de volgende link om de begeleidende tekst van de schoolkalender te zien:Schoolkalender Voorblad en Welkom Klik op onderstaande link om de schoolkalender van 2023/2024 in te zien: Schoolkalender 2023/2024Indien u een extra kalender wenst te o...

Lees verder


Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl