Leerlingenraad bij elkaar geweest

Leerlingenraad bij elkaar geweest

Maandag 16 januari 2023

Vandaag is de leerlingenraad weer bij elkaar geweest. Ze zijn tevreden over onze school en hadden nog wat extra ideeën zoals een zachte bal per klas om leuke balspelen te kunnen doen. Of bijvoorbeeld een basket op het plein. Juf Monique gaat bekijken en bespreken wat er waar gemaakt kan worden van de ideeën die de kinderen inbrachten. Leuk om te horen hoe kinderen van groep 3 t/m 8 met elkaar in gesprek gaan en elkaar aanvullen en met elkaar nieuwe ideeën opdoen.

Terug

Hoveniersberg 37

4708 HD Roosendaal

0165 555 811

info@nullkindcentrumbergop.nl